Дизајнирање штампаних плоча

Главна делатност је вршење дизајнерских услуга и израда докумената за електронске уређаје који се користе у областима енергетске електронике и телеметрије, као и понуда најоптималнијих и најадекватнијих хардверских решења.

Систем производње

Све што ми дизајнирамо можемо одмах реализовати. Првенствено се бавимо израдом прототипова, а по жељи и комплетне серијске производње. У процесу производње раде се набавке, лемљење, склапање и врше са сва неопходна мерења, тестирања, спремања документације и сертификовање.

4Е комплети и остали уређаји

Што се тиче 4Е уређаја тренутно постоје два комплета: Октагон комплет за паметне куће и SCADA системе, и Хексагон комплет који омогућава тестирање електричних машина и уређаја енергетске електронике, као и тестирање уређаја и опреме за соларне системе.

Није Вам могуће копирање садржаја... ИШМ студио ©2022